آدرس وشماره تماس ها :

شعبه ۱ : مازندران - بابل -میدان کشوری - بعد از بیمارستان شهید بهشتی - بین دانش ۱۸ و ۲۰
مدیریت مجموعه ( مهندس بهروز حاجی زاده ) : ۰۹۱۲۰۸۸۱۷۸۳

تماس با کارشناسان فروش و مشاوره

جهت ارسال شکایات ، انتقادات و نظرات

برای ارتباط با ما تماس بگیرید

  آدرس وشماره تماس ها :

  شعبه ۲ : مازندران - بابل - میدان کارگر - جنب بانک ملی
  مدیریت مجموعه ( مهندس بهنام حاجی زاده ) : ۰۹۱۱۳۱۱۹۹۲۶

  تماس با کارشناسان فروش و مشاوره

  جهت ارسال شکایات ، انتقادات و نظرات

  برای ارتباط با ما تماس بگیرید